I/S Slangerup Grundvandssamarbejde

Slangerup Grundvandssamarbejde vil

beskytte dit drikkevand


Hans Chr. Sørensen, formand i Slangerup
Grundvandssamarbejde er interviewet til Danske Vandværkers Medlemsmagasin - Vandposten - om vigtigheden af grundvandssamarbejdet.

Læs artiklen her >>

I/S Slangerup Grundvandssamarbejde blev etableret i 2000. Grundvandssamarbejdet er et samarbejde i den gamle Slangerup kommune mellem 4 lokale vandværker samt Hovedstadens Forsyning med Værket ved Slangerup.

Hørup Vandværk i 2017 blev sammenlagt med Nybrovejens Vandværk, der samtidig skiftede navn til Slangerup Vandværk.

Grundvandssamarbejdet foretager supplerende grundvandssikring på områder, der ligger ud over de offentlige opgaver. Slangerup Grundvandssamarbejde sløjfer desuden ubenyttede brønde og boringer. 

Grundvandssamarbejdet giver desuden tilskud til etablering af en nødforsyningsledning i mellem vandværkerne for dermed at forbedre forsyningssikkerheden. Vandværkerne betaler hver et årligt bidrag.

Det årlige bidrag udgjorde i 2018 8 øre og fra 2019 7 øre pr. m3 i indvindingstilladelsen.

Downloads

Referat

Referat fra Repræsentantskabsmøde

mødet den 28. april 2022.

Du bor på dit drikkevand

Læse om hvordan du kan være med til at holde vores drikkevand rent.

Budget og handleplaner

Budget for 2022 og 2023 samt handlingsplan for 2024-2026.

Vedtægter

Gældende vedtægter af 3. juni 2020.