I/S Slangerup Grundvandssamarbejde

Slangerup Grundvandssamarbejde vil

beskytte dit drikkevand


Hans Chr. Sørensen, formand i Slangerup
Grundvandssamarbejde er interviewet til Danske Vandværkers Medlemsmagasin - Vandposten - om vigtigheden af grundvandssamarbejdet.

Læs artiklen her >>

I/S Slangerup Grundvandssamarbejde blev etableret i 2000. Grundvandssamarbejdet er et samarbejde i den gamle Slangerup kommune mellem 4 lokale vandværker samt Hovedstadens Forsyning med Værket ved Slangerup.

Sundbylille
Vandværk blev i 2023 lagt sammen med Slangerup Vandværk.

Grundvandssamarbejdet foretager supplerende grundvandssikring på områder, der ligger ud over de offentlige opgaver. Slangerup Grundvandssamarbejde sløjfer desuden ubenyttede brønde og boringer. 

Grundvandssamarbejdet giver desuden tilskud til etablering af en nødforsyningsledning i mellem vandværkerne for dermed at forbedre forsyningssikkerheden. Vandværkerne betaler hver et årligt bidrag.

Det årlige bidrag i indvindingstilladelsen
udgør 7 øre pr. m3.

Downloads

Referat

Referat fra Repræsentantskabsmøde

mødet den 28. april 2022.

Du bor på dit drikkevand

Læse om hvordan du kan være med til at holde vores drikkevand rent.

Budget og handleplaner

Budget for 2023 og 2024 samt handlingsplan for 2025-2027.

Vedtægter

Gældende vedtægter af 3. juni 2020.