I/S Slangerup Grundvandssamarbejde

Slangerup Grundvandssamarbejde vil

beskytte dit drikkevand


I/S Slangerup Grundvandssamarbejde blev etableret i 2000. Grundvandssamarbejdet er et samarbejde i den gamle Slangerup kommune mellem 4 lokale vandværker samt Hovedstadens Forsyning med Værket ved Slangerup.

Hørup Vandværk i 2017 blev sammenlagt med Nybrovejens Vandværk, der samtidig skiftede navn til Slangerup Vandværk.

Grundvandssamarbejdet foretager supplerende grundvandssikring på områder, der ligger ud over de offentlige opgaver.

Grundvandssamarbejdet giver desuden tilskud til etablering af en nødforsyningsledning i mellem vandværkerne for dermed at forbedre forsyningssikkerheden. Vandværkerne betaler hver et årligt bidrag.

Det årlige bidrag udgjorde i 2018 8 øre og fra 2019 7 øre pr. m3 i indvindingstilladelsen.

Downloads

Referat

Referat fra Repræsentantskabsmøde

mødet den 3. juni 2020.

Det er gratis

Slangerup Grundvandssamarbejde tilbyder alle lodsejere at få sløjfet ubenyttede brønde og boringer gratis.

Budget og handleplaner

Budget for 2020 og 2021 samt handlingsplan for 2022-2024.

Du bor på dit drikkevand

I folderen kan du læse om hvordan du kan være med til at holde vores drikkevand rent.

Vedtægter

Gældende vedtægter af 3. juni 2020.

I/S Slangerup Grundvandssamarbejde

Ole Green

Buresø 10

3550 Slangrup


© 2020 - I/S Slangerup Grundvandssamarbejde.