I/S Slangerup Grundvandssamarbejde

Sådan får du sløjfet din

brønd eller boring

Arbejdet med at sløjfe en boring udføres af en autoriseret brøndborer og følger en bekendtgørelse udarbejdet af Miljøministeriet for at sikre en effektiv løsning

1

Registrering

Brønden eller boringen registreres, og sløjfningen prioriteres i forhold til bl.a. nærhed til de indvindingsoplande, hvor vandværkerne henter drikkevand.

2

Opmåling

Boringen opmåles og undersøges geologisk for at få overblik over størrelsen og de forskellige jordlag.

3

Anmeldelse til kommunen

Sløjfning skal anmeldes til kommunen senest 14 dage
før sløjfningen.

4

Opfyldning

I langt de fleste tilfælde kan boringen eller brønden lukkes med dels sand, dels lerarten Bentonit.

5

Retablering

Efter opfyldningen stampes det øverste jordlag bedst muligt, men afhængig af brøndens/ boringens størrelse og dybde kan små sætninger forekomme, hvorfor der i sådanne tilfælde overfyldes med grus eller muld.

6

Afmelding

Efter sløjfningen af brønden eller boringen foretages en afmelding til kommunen.

7

Få mere at vide

Hvis du vil vide mere om sløjfning af brønde og boringer,
så ring til dit lokale vandværk.

Vi sidder klar

Du kan naturligvis også kontakte Grundvandssamarbejdet for yderligere information. Se kontakt info her.